Sosyal hizmetlerde mülakata son verin

Ana Sayfa

11 Haziran 2019 Salı 14:32

Mülakat uygulamasının keyfi eleme ve kayırmaya neden olduğunu dile getiren SES, mülakat uygulamasına son verilerek görevde yükselme ve unvan değişikliği için yazılı sınav ile liyakat, deneyim ve mesleki yeterlilik kriterlerinin dikkate alınmasını istedi.

Salih KAPLAN

ANKARA (Anayurt) - Sosyal hizmet çalışanlarının görevde yükselme ve unvan değişikliği için mülakata tabi tutulması uygulaması başladı. Yazılı sınava giriş olan sosyal hizmet çalışanları 10 Haziran itibarıyla mülakata alınırken Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), mülakat uygulamasının keyfi eleme ve kayırmaya ortam hazırladığını savunarak uygulamaya son verilmesini istedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı sosyal hizmet çalışanları için 2017 yılında yapılan değişiklikle görevde yükselme ve unvan değişikliğinde yazılı sınava ek olarak mülakat yapılması şartı getirilmişti. Son olarak 13 Ocak 2018 tarihinde yapılan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının arından ise Bakanlık tarafından herhangi bir çalışma yapılmamıştı. Görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınava girmiş olan sosyal hizmet çalışanları için 17 ayın sonunda mülakata çağrılmaya başlandı. SES ise, 4 Temmuz’a kadar devam edecek olan mülakat uygulamasıyla ilgili olarak basın açıklaması yaptı. Sendika genel merkezinde gerçekleştirilen açıklamayı SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden okudu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın personel politikaları konusunda liyakat, deneyim ve mesleki yeterlilik kriterlerinden uzaklaştığını söyleyen Erden, iktidar partisine ve iktidara yakın sendikalara üye olmanın kriter haline getirildiği eleştirisini yaptı.

Değişikliğin yapıldığı yönetmelikte sözlü sınavla ilgili kayıt tutulamayacağı şeklindeki düzenlemeyi de eleştiren Erden, “Sınavla ilgili kayıt tutulmaması, mülakatın hukuksal denetime tabi olmasının önüne geçmek anlamına geliyor. Bu durumda ise yazılı sınavda yüksek puan alanların sırf başka gerekçelerle elenmeleri için mülakatta düşük puan verilmesine keyfiyet sağlıyor. Kayıt olmaması, itiraz ve dava ile hak arama yolunu da kapatmaya yönelik. Yönetmelik böyle düzenlenmiş olsa da tüm çalışanlar bilmeli ki Danıştay tarafından verilen kararlara göre de kayıt zorunlu olmasa da soruların ve cevapların yazılı olarak tutanak altına alınması zorunludur” dedi. “Mülakat uygulamalarının kurumlardaki pratikleri, mülakatların idarelere yakınlığı belirlemek ve yakın olmayanları keyfi olarak eleme olarak işlediğini açık şekilde ortaya koymakta” ifadelerini kullanan Erden, “Nitekim işyerlerinde çalışanlara bu konuda açıktan ve aleni olarak baskı yapılıyor ve çalışanlar mülakattan başarılı olabilmek için sendika değiştirmeye, sendikalarından ayrılmaya, Sağlık-Sen'e üye olmaya yönlendiriliyor” diye konuştu.

Sosyal hizmet alanındaki kadrolaşmanın çocuklar, kadınlar, yaşlılar, engelliler gibi bakıma ve desteğe ihtiyaç duyan tüm bireyler ve toplum için yanlış ve yetersiz hizmetlerle büyük bir hak gaspı anlamına geldiğini ifade eden Erden, taleplerini ise şu ifadelerle dile getirdi: “Yönetim kademeleri için kurum dışından yapılan görevlendirmelere son verilmeli ve yapılmış görevlendirmeler kaldırılmalı. Kurum içinde görevde yükselme ve unvan değişikliği için getirilen mülakat uygulaması kaldırılmalı, yazılı sınav dışında bir şart konulmamalı. Kurum içinde görevlendirmeler ve yükselmelerde liyakat, mesleki yeterlilik ve deneyim belirleyici olmalı.”

  Yorum Ekle

  Yorumlar


   Bu haber henüz yorumlanmamış...

  Benzer Haberler


Copyright 2017 Anayurt Gazetesi
İletişim