Namık Kemal ZEYBEK
Ata Derneği kuruldu (II)

19 Temmuz 2019 Cuma

Osmanlı Türk Devleti (Ön Asya, Doğu Avrupa)

Timurlu Türk Devleti (Türkistan)

Babürlü Türk Devleti (Hindistan)

Altınordu Türk Devleti (Güney      Sibirya)

Safevi Türk Devleti (İran)

Memluk Türk Devleti (Mısır)

Yeryüzünde bu boyda, tek Türk      olmayan devlet vardır: Çin… Çin’i de     yönetenler Türk Asıllı Vey Soylularıdır.

On altıncı Yüzyılın gerçeği budur. Bir başka gerçek bu altı devletin en büyüğü olan Osmanlı, Timurlu, Babürlü, devletlerinin 17. Yüzyılda hızla Türk İslam’ı yerine Arapçılığa yönelmiş olmaktır.

Osmanlı’da Selim’in Mısır’dan Hilafeti onunla birlikte Eş’ari bağnazlığı getirmesi, Osmanlının çöküşünü başlattı.

Türkistan’ı Uluğ Bek’in aydınlık   çizgisinden uzaklaşıp, bağnaz dinciliğe yönelme çökertti.

Hindistan’da Akbar Kan (Ekber Şah) sonrasında gelişmelerle, bilim karşıtı dinciliğin egemenliği, çözülmeye yol açtı. Binyıl süren karanlıktan, karanlıkçılıktan kurtulan Avrupa, bilimde, teknikte gelişip güçlü devletler kurup Sanayi Devrimini yaptığında ortaya büyük bir dengesizlik çıktı:

Sanayileşen, Tarımı da sanayileştiren güçlü Avrupa Ülkeleri ile tarımı bile eski yöntemlerle yapmayı sürdüren Türk   Ülkeleri…

Olan oldu. Osmanlı Avrupa’nın yarı sömürgesi oldu. Türkistan Rusların,      Hindistan İngilizlerin sömürgesi oldular.

On yedinci, on sekizinci, on dokuzuncu Yüzyıllar böyle geçti.

Yirminci Yüzyılın birinci çeyreğinde Osmanlı’da başlayan aydınlanmışlar     içinden büyük biri kişilik seçkinleşti. Onu, yok olmak üzere olan Türkiye      Türklüğünün kurtarıcısı olarak seçip başkan yaptılar. İçlerinde en yetenekli, en iyi     komutan, en ileri görüşlü, en çok okuyan, en doğru düşünen oydu.

O’nun başkanlığında Ülke kurtarıldı.     Yeni devlet kuruldu. Adına Türkiye Cumhuriyeti denildi.  O da onuncu yıl söylevinde dedi ki:

“Cumhuriyetimizin temelinde Yüksek Türk Kültürüyle Türk Kahramanlığı vardır.”

Yüksek Türk Kültürünün de gereği olarak dedi ki:

“Dirlikte en gerçek yol gösterici bilimdir”

“Benim yolumdan gitmek, akıl ile bilim yolundan gitmektir.”

Türkiye Cumhuriyeti Türklük Bilinci, İnsan ile Doğa’yı Sevgi ile Saygı, Bilime İnanç ilkeleri üzerinde kuruldu, gelişti.

Bu temeller tüm geçmişimizde TÜRK ATALARIMIZIN önemle üzerinde durduğu ilkelerdir.

Orkun Yazılarının özeti budur:

BİLGELİK, ALPLİK, TÜZGÜNLÜK

İşte bizler Türk Atalarımızın bu ilkelerini Türk Toplumlarında anlatmak, Türklüğün yeniden geçmişindeki günlerine ulaşmasına katkılarda bulunmak üzere toplanıp bir dernek kurduk.

Adına: ATA DERNEĞİ dedik.

Bu gerçeği bilenlerle birlikte çoğalarak, büyüyerek ATA yolunda çalışmak dönemindeyiz.

Ne Mutlu Türküm Diyene.

  Yorum Ekle

  Yorumlar


   Bu haber henüz yorumlanmamış...


Copyright 2017 Anayurt Gazetesi
İletişim